Mijn werk

Steve JobsVanmorgen kwamen mijn oudste twee beneden bij het ontbijt met de mededeling dat er iets bijzonders te vertellen was, iets ergs. De kids kennen hun vader, want toen ze me vertelden wat ik op dat moment nog niet wist was het een schok. Het sterven van Steve Jobs.

Ik vind het gepast hier een moment bij stil te staan. Steve Jobs was in mijn ogen een mens dat een aantal dingen bijzonder goed en zelfs excellent heeft gedaan. Dat gaat over pionieren, over leiderschap, en vooral over visionair kunnen zijn. Hij heeft de manier waarop we omgaan met computers en andere apparaten revolutionair beïnvloed. En in mijn ogen gaat dat verder dan techniek, een hype of het materiële niveau. Later daarover meer.

Van Apple is gezegd dat het een religie is. Steve Jobs een messias. Wel, dat mag zo zijn, maar voor mij als theoloog en gelovige is het een uitdaging om te kijken wat hij neergezet heeft en de manier waarop hij dat deed. Ik denk dat daar veel van te leren is, ook door de ‘religie’ zo je wilt.

Respect voor deze man die een ongelooflijk doorzettingsvermogen getoond heeft en vanuit een diepe innerlijke visie bouwde aan zijn droom en zelfs in staat was de wereld op een paar punten toch echt mooier, boeiender en effectiever te maken. Mijn respect ook richting zijn familie en zijn bedrijf Apple die beiden zonder hem verder gaan. Dat zal nog heel verschillend zijn als het gaat om diepe persoonlijke verbondenheid en de professionele verbondenheid. Maar in beide situaties is er een verlies en een gemis dat groot is.

Een citaat tenslotte bij dit moment dat iets aangeeft hoe Steve Jobs dingen samenbracht in een nieuw concept:

In most people’s vocabularies, design means veneer. It’s interior decorating. It’s the fabric of the curtains of the sofa. But to me, nothing could be further from the meaning of design. Design is the fundamental soul of a human-made creation that ends up expressing itself in successive outer layers of the product or service.