Geloven & Leven

Vloeken als seculier gebed


Een pleidooi voor grondig vloeken onder de kop ‘Rollende godverdommes’. Het is donderdag, het artikel staat paginagroot met een krachtig ondersteunende kleurenfoto in de nrc-next. Even later buitelen de reacties over elkaar heen. Naast bijval ook veel kritische vragen en verontwaardiging. Rikko Voorberg heeft in ieder geval aandacht. Al is het nog even de vraag of het de mensen zijn van wie hij aandacht wilde met zijn pleidooi. Want het zijn intussen uiteraard vooral gelovigen, predikanten en kerkelijke kranten die reageren. Dat maakt m’n gevoel dubbel. Ik heb ook wel vragen bij deze poging om vanuit christelijke motieven de vloek te herijken. Maar ik moet eerst vooral de andere kant van Rikko’s pleidooi bijvallen. Uit allerlei reacties merk ik namelijk niet dat de gelovigen het eigenlijke artikel echt gelezen hebben.

1. Preken buiten je eigen parochie: wie kan het?

Als ik het verhaal lees en herlees proef ik in alles hoezeer Rikko de kunst verstaat om in een seculiere krant te schrijven. Wie denkt dat het een rellerige poging is om te vloeken in de kerk, zit er flink naast. Aangrijpingspunten zoeken om over God te spreken op een relevante manier in een seculiere context vraagt om een andere benadering dan het vertrouwde pad gaan. (meer…)

Geloven & Leven

Discipelschap tussen hype en urgentie


2 reacties

levenslang lerenHet onderwerp komt van allerlei kanten naar voren: discipelschap. Is het voor sommigen nog iets uit voorbije jaren met een evangelicale klank, vandaag gaat het woord dieper naar mijn mening en ook breder. Discipelschap gaat over navolging van Christus. Bonhoeffer schreef er een boek over dat nog steeds gelezen wordt. En van veel eerder nog dateert het overbekende werk van Thomas á Kempis. Er is niets nieuws aan dit onderwerp sinds Jezus zelf begin eerste eeuw hier de basis legde met zijn eerste leerlingen. Waarom dan toch die hernieuwde aandacht?

In aanvulling op het Nederlands Dagblad hier nog een paar gedachten. In het kort heb ik een paar dingen aangegeven vanuit een kort gesprekje vorige week met de redacteur Gerald Bruins. De vraag boeit me en houdt me ook al langer bezig. En mijn eigen voedingsbodem en denkkader wordt momenteel vooral gevormd door mijn werk voor Nederland Zoekt… dat zich al een paar jaar vooral richt op missionaire kerkvorming vanuit discipelschap. Ik wil eerst iets aangeven over hoe de hernieuwde aandacht voor discipelschap in kerken geduid kan worden. Daarna wil ik iets zeggen over de risico’s, waarbij ik nu al aangeef dat ik andere elementen als riskant beschouw dan mensen die ik tot nu toe kritische kanttekeningen zie maken.

(meer…)

Geloven & Leven

De bank, De Prooi en de Bijbel


Still uit De Prooi

Volgens zijn website verkocht Jeroen Smit zo’n 250.000 exemplaren van zijn boek De Prooi. Vanavond gaat de verfilming van deze kaskraker die ook in het Engels vertaald werd in premiëre op de Nederlandse televisie. Het fascineert blijkbaar. ABN-Amro behoorde tot de grootste banken ter wereld en leek onaantastbaar. Intussen is het verhaal bekend. Mijn interesse zelf gaat breder en kwam al in eerdere blogs over de Zuidas naar voren. Nu Theu Boermans als regisseur van de film op drie punten een vergelijking met de Bijbel maakt in aanloop naar de TV-premiëre wil ik daar een paar kanttekeningen bij plaatsen en een alternatief voor zijn bijbelse lijnen opperen. (meer…)