Coaching


Sinds 2009 ben ik werkzaam als zelfstandig coach onder de naam Confido. In de jaren die volgden heb ik heel diverse coachtrajecten mogen begeleiden. Zowel in de sfeer van management als meer persoonlijke thema’s. Naast diverse leidinggevenden en zelfstandigen, kom ik ook binnen verschillende kerken en kloosters in Nederland.

Coachen is voor mij naast iemand gaan staan en een eind meelopen op de weg. Ik spiegel, luister, confronteer, zoek en probeer zo ruimte te maken om de diepste vragen tevoorschijn te luisteren. In coaching gaat het om bewustwording en zelfsturing. Tegelijk is het niet zo maakbaar als soms gedacht wordt. Het gaat ook om vertrouwen, rust en ruimte om te zoeken en de lastige vragen onder ogen te zien op een manier die verdiept en verrijkt. Voor mij gaat coaching altijd ook over identiteit en inspiratie.

In toenemende mate coach ik binnen de context van kerk, klooster en geloof. Dat kan gaan over geestelijk leiderschap of gezamenlijke visie, maar ook over een persoonlijke zoektocht naar spiritualiteit en zingeving.

Als coach ben ik aangesloten bij de NOBCO en geregistreerd als Practitioner. Meer informatie vind je op de website van Confido.