Grensgangers


Grensgangers tussen geloof en kerk. Tussen tradities, instituties en de zoektocht naar God. Ik ben momenteel bezig met een persoonlijk project naar de verhalen van deze groeiende groep. Ze voelen zich niet thuis in de bestaande kerken, maar hebben God en geloof (nog) niet vaarwel gezegd. Ze zijn grensganger geworden tussen culturen, verlangens en vervreemding. Hierover volgt later meer informatie.