Onderzoek praktijkontwikkeling discipelschap


In 2015 leid ik een onderzoek naar de praktijkontwikkeling van discipelschapsvorming in kerken en missionaire initiatieven van deelnemers aan de leergemeenschap en praktijkgemeenschap van Nederland Zoekt… Wat zijn de verhalen in de Nederlandse context rond de vorming van een cultuur van discipelschap? Wat is de impact op geloofsgemeenschappen en hoe ziet de vorming van missionaire gemeenschappen eruit in de diverse praktijksituaties?