Theologie


Als ik vandaag opnieuw een studie moest kiezen, zou het opnieuw theologie zijn. Hier is voor mij de plek waar ik de vragen herken die het leven stelt. Dat gaat voor mij over menszijn, over zingeving en ten diepste over God en Jezus.

In 1997 studeerde ik af aan de Theologische Universiteit in Kampen. Ik heb me beziggehouden met de rol van de mens in de prediking. Sindsdien ben ik me bezig blijven houden met vragen rond het snijvlak van theologie en praktijk, van mens en God, van kerk en context. Wat me bezighoudt zijn de vragen die een post-christelijke tijd stelt aan geloof en kerk. Als pionier raakte ik meer betrokken op de rand van de kerk zoals we die kennen en raakte ik betrokken in de zoektocht naar nieuwe manieren van kerk-zijn.