Boele Ytsma

Geloven & Leven, Geloven & Spiritualiteit

Zoekende zielen tussen bits en bytes


Het is lang stil geweest hier. Een geplande serie strandde halverwege, misschien wel omdat het thema van fundamentalisme even te ver af kwam te staan van mijn eigen zoektocht. En van mijn verlangen naar stilte. Het is voor mij dan ook onverwacht om weer een blog te schrijven, juist met als aanleiding de stilte die Boele Ytsma aankondigt. Hij trekt zich terug van internet. De internetdominee, geen internet meer en geen dominee. Geen kerk als ik hem goed begrijp. Een gevoel van fragmentatie. “Mijn ziel is verspreid tussen duizenden bits en bytes” schrijft hij in zijn afscheidsblog. En zelfs een landelijke krant als het ND maakt melding van deze opmerkelijke stap.

Ook voor mij was Boele iemand die voorop ging in de blogsfeer en twitter, ook mij kreeg hij zover een account aan te maken op ‘Zoekend Geloven’, later Tochtgenoten. Op mijn bureau ligt al weer even zijn nieuwste boek waar ik voorzichtig in begonnen ben. Grootste probleem: gebrek aan tijd, misschien vooral aan concentratie. Is mijn ziel ook teveel onrustig door internet en iPhone om nog rustig te lezen? lees meer…

Amsterdam, Geloven & Leven, Geloven & Spiritualiteit

2010 (3): De stad als laatste kans voor God & Co?


Januari is zowat ten einde en ik schrijf m’n op één na laatste blog over 2010. Is er nog toekomst voor geloven? Of heeft Kluun gelijk die vurig pleit voor nieuwe spiritualiteit, maar weinig heil meer ziet in de ‘oude’ vormen van geloven zoals het christelijk geloof? Amsterdam telde begin vorige eeuw vele christelijke kerken die ook nog op zondag gevuld waren. Intussen gaat nog zo’n 3% van de Amsterdammers regelmatig naar de kerk, waarvan een groot deel allochtonen betreft in Amsterdam Zuidoost.

Laat ik eerlijk zijn en toegeven dat ik denk dat de kansen voor God, kerk en geloof klein zijn momenteel. Dat wil alleen niet zeggen dat de kansen verwaarloosbaar zijn, en zelfs niet dat er weinig kansen zijn. Maar de opening is een smalle in mijn beleving. Dat heeft te maken met onze historie en met de scepsis die volgens mij vrij diep in onze cultuur zit als Nederlanders. Het heeft ook te maken met wat nodig is om werkelijk weer relevant te zijn als kerken in een seculiere samenleving. Daar is meer voor nodig dan een face-lift of wat culturele botox in onze kerkelijke hangwangen. Vitaliteit komt van binnenuit en kerken moeten willen trainen, en bereid zijn om hun leefstijl drastisch te veranderen. Daar is dus ook meer voor nodig dan een lesje Mary Poppins, hoe belangrijk ik dit punt ook vindt, getuige mijn ‘dwaze blog’ hiervoor.

Als ik mijn gedachten hier onder woorden breng doe ik dat vanuit de context van Amsterdam, zo je wilt: de Randstad. lees meer…

Geloven & Denken

Aarzelingen bij de Brug


Geen reacties

Het is vreemd. Ik praat regelmatig in café’s en op andere plekken met mensen over levensvragen, twijfel, scepsis en de zoektocht die daarbij hoort. Woorden kan ik vaak wel vinden. En nu ik opnieuw passages lees in Boeles boek Van de Kaart, aarzel ik. Ik twijfel over mijn woorden. Ik twijfel over twijfel. Over wat er gebeurt in de woordenstroom op de bladzijden van zijn hoofdstuk over die Kathedraal van Zeker Weten. Ik herlees de blogs rond dit thema. En opnieuw twijfel ik. Wat kan bijdragen om met meer mensen een brug te bouwen over oude dilemma’s van versteende orthodoxie en modernistische vrijzinnigheid? Ik verlang naar nieuwe wegen, naar een spiritualiteit die christelijk is en tegelijk relevant in een seculiere wereld van scepsis en ongeloof.

de brug...Ik merk dat er een paar dingen zijn die het voor mij lastig maken Boele volledig te volgen in zijn route naar het nieuwe land. Ik doe een poging mijn aarzelingen bij Boeles brug te verwoorden. En laat ik het eerlijk zeggen: ik zie nog niet dat zijn brug het gaat houden. lees meer…