coaching

Geloven & Leven

Predikanten: beperkt houdbaar


Voordat ik het zelf gezien had ontspon zich op twitter al een discussie naar aanleiding van een artikel in het Nederlands Dagblad: predikanten niet langer dan 6 jaar in dezelfde gemeente. Op twitter verbazing en enige emotie, al snel gevolgd door een bijzonder goede blog van Jos Douma hierover. In het kort gaat het hierover: Deputaten Dienst en Recht van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt hebben een eindrapport geschreven. Zij hebben in praktijk veel te maken met vastgelopen situaties rond kerkenraad en predikant. Vanuit die probleemsituatie formuleren zij nu een algemene overtuiging. En dat in een nogal zakelijk klinkend rapport. Ze bepleiten een evaluatiemoment na zes jaar, maar zijn even later nog stelliger dan dat:

Wij zijn ervan overtuigd dat mobiliteit van predikanten in dit verband extra belangrijk is. Predikanten zouden niet langer dan zo’n zes jaar in een zelfde gemeente moeten werken. Anders ontstaat er eenzijdigheid, een tunnelvisie, dynamiek wordt belemmerd, groei wordt beperkt en de eigen ontwikkeling wordt geremd. Bovendien voorkomt het sneller rouleren binnen kerkelijke functies het ontstaan van bepaalde culturen en opvattingen. Met andere woorden: mobiliteit is gezond voor een predikant en voor de kerken.

Een uitspraak die ik veelzeggend vind als reactie hierop van Jos Douma kan ik alleen maar met veel instemming hierbij citeren:

Waarom is er niet gekozen voor ook een wat spiritueler benadering? Nogmaals: wat meer zakelijkheid en ge-aardheid is echt wel op zijn plaats in gesprekken over de vraag hoe lang predikanten het beste ergens kunnen dienen. Er zijn ook psychologische, sociologische, groepsdynamische en andere principes die moeten worden meegewogen. Maar zijn de aangehaalde passages niet een bewijs dat een benadering vanuit professionaliteit de benadering vanuit spiritualiteit volledig ondersneeuwt?

Ik heb zelf lees meer…

Amsterdam, Geloven & Spiritualiteit, Mijn werk

Te druk met Business voor Spiritualiteit?


Geen reacties

De maand september is voor mij vooral een van veel ontmoetingen. Niet eerder zag ik in korte tijd zoveel verschillende mensen en organisaties tegenover me zitten. Directeuren, ondernemers, redacteuren, non-profit en profit, zakelijk en vaak zeer gedreven. Het heeft alles te maken met mijn start deze zomer als zelfstandig gevestigd coach. Waarom ik erover vertel? Omdat het alles te maken heeft met waar ik me graag mee bezighoudt: mensen en verdieping, groei, communicatie, enz.

Geen tijd voor? Wel sla deze blog gerust over! Het is tenslotte september en iedereen is intussen weer op stoom gekomen. Afspraken, targets genoeg, en de nodige output moet geleverd worden. Komt bij dat het Kredietcrisis is, en je je geld niet uit gaat zitten geven aan dingen die niet nodig zijn. Dus geen tijd en geen geld voor coaching?

De zes logische niveau's volgens Bateson-DiltsHet leek me leuk op deze blog toch iets te zeggen over de zin en onzin van coaching. Niet alleen omdat ik coach ben en graag nieuwe mensen ontmoet die op zoek zijn naar een goed coachtraject, maar ook omdat ik continu om me heen merk hoezeer het hele thema ‘bezinning’ leeft. Het heeft mij er ook toe doen besluiten een aparte weblog te starten dat specifiek coaching als thema zal hebben. lees meer…