Contextualisatie

Geloven & Leven

Vloeken als seculier gebed


Een pleidooi voor grondig vloeken onder de kop ‘Rollende godverdommes’. Het is donderdag, het artikel staat paginagroot met een krachtig ondersteunende kleurenfoto in de nrc-next. Even later buitelen de reacties over elkaar heen. Naast bijval ook veel kritische vragen en verontwaardiging. Rikko Voorberg heeft in ieder geval aandacht. Al is het nog even de vraag of het de mensen zijn van wie hij aandacht wilde met zijn pleidooi. Want het zijn intussen uiteraard vooral gelovigen, predikanten en kerkelijke kranten die reageren. Dat maakt m’n gevoel dubbel. Ik heb ook wel vragen bij deze poging om vanuit christelijke motieven de vloek te herijken. Maar ik moet eerst vooral de andere kant van Rikko’s pleidooi bijvallen. Uit allerlei reacties merk ik namelijk niet dat de gelovigen het eigenlijke artikel echt gelezen hebben.

1. Preken buiten je eigen parochie: wie kan het?

Als ik het verhaal lees en herlees proef ik in alles hoezeer Rikko de kunst verstaat om in een seculiere krant te schrijven. Wie denkt dat het een rellerige poging is om te vloeken in de kerk, zit er flink naast. Aangrijpingspunten zoeken om over God te spreken op een relevante manier in een seculiere context vraagt om een andere benadering dan het vertrouwde pad gaan. (meer…)

Geloven & Leven

Vintage christendom


NRC 22.12.12 over nieuwe kerkvormen

“De nieuwe kerk is vintage orthodox”, kopt deze zaterdag de NRC. In de spotlights vooral Stroom Amsterdam, maar ook een aantal andere initiatieven worden genoemd in het artikel, dat goed geschreven is. Zoals je van het NRC gewend bent komt er een stuk achtergrond en duiding bij kijken. Wat ik dan wel weer leuk vind is dat op twitter er reacties komen op de uitdrukking ‘vintage orthodox’. Ik proef dat dit niet direct herkend wordt door kerkgaande gelovigen. Het is interessant hoe contextualisatie van taal hier meespeelt en blijkbaar schuurt.

Als ik dit verhaal lees, en ik doe dat na een eerdere reportages in bijvoorbeeld het Parool, dan word ik er blij van en voel ik tegelijk de vervreemding die hier gethematiseerd wordt. Kijk naar typeringen, citaten en analyses en je proeft dat het pioniers weer lukt de verbinding te maken, die behoorlijk zoek was. Hun verhaal klinkt ongeschaafder dan je in kerkelijke bladen gewend bent, maar is ook helderder en klinkt authentiek. Neem bijvoorbeeld uitspraken als deze: (meer…)

Geloven & Leven

Wat de kerk kan leren van Steve Jobs…


Stay hungry, stay foolish.

Misschien is dit wel in één quote het antwoord op de vraag of de kerk iets kan leren van Steve Jobs. Een blog nogmaals over hem loopt het gevaar in de hoek weggezet te worden van de Apple-Fanboys. Het is niet anders. Ik heb niet zoveel met het verheerlijken van een persoon, dus ook niet van Steve Jobs. En voor Apple zal het nog een klus worden om het topmerk te blijven wat ze nu geworden zijn. Zinvol om elk jaar op 16 oktober een Steve Jobs dag te vieren? Ik betwijfel het. Maar intussen wil ik toch wel graag een paar dingen delen die ik belangrijk vind en meen te herkennen in de manier van werken van Steve Jobs. Ik denk dat bedrijven hiervan kunnen leren en dat het algemeen zinvol is naar sterke merken te kijken met die invalshoek. Als liefhebber van christelijk geloof in de 21e eeuw en ben ik ervan overtuigd dat er elementen zijn waar juist de kerk veel van kan leren.

Religie en Jobs, een vaak genoemde combinatie, maar dan andersom: de cultus rond Apple en Jobs zou religieuze vormen aannemen in kritiekloze aanbidding. Ik ben op dit moment daar niet zo in geïnteresseerd omdat ik de vraag andersom wil stellen. (meer…)