gemeentestichting

Geloven & Leven

Hoe analyseer je een hamburger terwijl je ‘m eet?


Op dag 2 van de Conferentie City to City in Berlijn gebeurde iets interessants. Niet dat dit de rest van de tijd niet gebeurde, er gebeurt hier steeds iets interessants, maar dit is de moeite waard apart te vermelden. In de middag sprak Stefan Paas. Ik haalde hem al kort aan. Ik denk niet dat ik hem onrecht doe als ik aangeef dat hij wat meer sceptisch overkwam dan we gewend zijn van sprekers in de kringen van kerkplanting.

De spanning die hij opriep heeft alles te maken met een prachtige metafoor die hij gebruikte bij de start van zijn verhaal: hoe eet je een hamburger? Die avond zat ik nog na te kauwen en sprak onder anderen hemzelf er nog over. Maar ook anderen kwamen er onder de borrel ’s avonds en de volgende ochtend onder het ontbijt op terug. Het is de vraag die mij wel raakt: zijn wij sceptisch? (meer…)

Amsterdam, Geloven & Leven, Geloven & Spiritualiteit

2010 (4): Missionair en Spiritueel als nieuwe cocktail


Dit is de laatste in m’n korte serie over een vooruitblik op 2010. Ik begon met het signaleren van Nieuw Moralisme, daarna raakte ik verzeild in een theatershow die me deed verzuchten dat kerken iets kunnen leren van Mary Poppins. Mijn vorige blog haakte aan bij nieuwe pioiniersplekken in Amsterdam en ik stelde de vraag wat de kansen zijn voor geloven en kerk anno 2010. Die kansen zijn klein, maar wel reëel aanwezig. Juist in de context van een stad als Amsterdam zie ik lijnen, tegelijk zijn het stuk voor stuk elementen die nogal wat vragen. Ik noemde ‘geloven als zoektocht’ als noodzakelijke grondtoon, daarna gaf ik iets weer over ‘geloof en context’. Ik wil nu een laatste element noemen, de derde in deze rij:

3. Missionair en Spiritueel. Een laatste punt waar ik niet los van kom is de spanning tussen de weg naar binnen en die naar buiten. Kerken zijn nogal eens bolwerken geworden van degelijkheid en vastheid. Helaas wel gekoppeld aan een bepaald tijdsbeeld en een bepaalde cultuur. Als de deuren weer werkelijk opengaan en kerken worden weer relevant en missionair, dan, ja wat dan? Iemand als Jos Douma pleit op zijn blog structureel voor spiritualiteit op allerlei niveaus. Meer dan de moeite waard om te lezen, en ook voor mij een belangrijk element van mijn zoektocht. Toch is ook dit een smal gangetje richting toekomst. Ik noem je twee redenen waarom ik dat zo zie. lees meer

Amsterdam, Geloven & Leven, Geloven & Spiritualiteit

2010 (3): De stad als laatste kans voor God & Co?


Januari is zowat ten einde en ik schrijf m’n op één na laatste blog over 2010. Is er nog toekomst voor geloven? Of heeft Kluun gelijk die vurig pleit voor nieuwe spiritualiteit, maar weinig heil meer ziet in de ‘oude’ vormen van geloven zoals het christelijk geloof? Amsterdam telde begin vorige eeuw vele christelijke kerken die ook nog op zondag gevuld waren. Intussen gaat nog zo’n 3% van de Amsterdammers regelmatig naar de kerk, waarvan een groot deel allochtonen betreft in Amsterdam Zuidoost.

Laat ik eerlijk zijn en toegeven dat ik denk dat de kansen voor God, kerk en geloof klein zijn momenteel. Dat wil alleen niet zeggen dat de kansen verwaarloosbaar zijn, en zelfs niet dat er weinig kansen zijn. Maar de opening is een smalle in mijn beleving. Dat heeft te maken met onze historie en met de scepsis die volgens mij vrij diep in onze cultuur zit als Nederlanders. Het heeft ook te maken met wat nodig is om werkelijk weer relevant te zijn als kerken in een seculiere samenleving. Daar is meer voor nodig dan een face-lift of wat culturele botox in onze kerkelijke hangwangen. Vitaliteit komt van binnenuit en kerken moeten willen trainen, en bereid zijn om hun leefstijl drastisch te veranderen. Daar is dus ook meer voor nodig dan een lesje Mary Poppins, hoe belangrijk ik dit punt ook vindt, getuige mijn ‘dwaze blog’ hiervoor.

Als ik mijn gedachten hier onder woorden breng doe ik dat vanuit de context van Amsterdam, zo je wilt: de Randstad. lees meer…