Post-christelijk

Geloven & Leven

Discipelschap tussen hype en urgentie


2 reacties

levenslang lerenHet onderwerp komt van allerlei kanten naar voren: discipelschap. Is het voor sommigen nog iets uit voorbije jaren met een evangelicale klank, vandaag gaat het woord dieper naar mijn mening en ook breder. Discipelschap gaat over navolging van Christus. Bonhoeffer schreef er een boek over dat nog steeds gelezen wordt. En van veel eerder nog dateert het overbekende werk van Thomas รก Kempis. Er is niets nieuws aan dit onderwerp sinds Jezus zelf begin eerste eeuw hier de basis legde met zijn eerste leerlingen. Waarom dan toch die hernieuwde aandacht?

In aanvulling op het Nederlands Dagblad hier nog een paar gedachten. In het kort heb ik een paar dingen aangegeven vanuit een kort gesprekje vorige week met de redacteur Gerald Bruins. De vraag boeit me en houdt me ook al langer bezig. En mijn eigen voedingsbodem en denkkader wordt momenteel vooral gevormd door mijn werk voor Nederland Zoekt… dat zich al een paar jaar vooral richt op missionaire kerkvorming vanuit discipelschap. Ik wil eerst iets aangeven over hoe de hernieuwde aandacht voor discipelschap in kerken geduid kan worden. Daarna wil ik iets zeggen over de risico’s, waarbij ik nu al aangeef dat ik andere elementen als riskant beschouw dan mensen die ik tot nu toe kritische kanttekeningen zie maken.

(meer…)