Siebrand Wierda

Geloven & Leven

De kerk die aanraakt en omhelst


Terwijl ik dit in de lobby van het hotel schrijf lopen de deelnemers in groepen weg. Vliegen, rijden, treinen of nog een middagje shoppen in Berlijn. Wat was het laatste dat we hier meegemaakt hebben? Misschien wel dit: kort en krachtig nog met elkaar stilstaan bij een kerk die mensen omarmt en aanraakt. En ik merk dat het overkomt op de mensen die het meemaakten. Er waren op dit punt twee momenten vanmorgen in de laatste sessie die elkaar precies aanvulden.

Tim Keller hield zijn derde verhaal. Een verhaal dat ik vaker gehoord heb van hem en dat hij beschreven heeft in intussen twee boeken. Maar het verhaal is een scherp verhaal omdat het eindigt met de stelling dat dit door nog zo weinig kerken gezien en gedaan wordt. (meer…)

Amsterdam, Geloven & Leven, Geloven & Spiritualiteit

2010 (3): De stad als laatste kans voor God & Co?


Januari is zowat ten einde en ik schrijf m’n op één na laatste blog over 2010. Is er nog toekomst voor geloven? Of heeft Kluun gelijk die vurig pleit voor nieuwe spiritualiteit, maar weinig heil meer ziet in de ‘oude’ vormen van geloven zoals het christelijk geloof? Amsterdam telde begin vorige eeuw vele christelijke kerken die ook nog op zondag gevuld waren. Intussen gaat nog zo’n 3% van de Amsterdammers regelmatig naar de kerk, waarvan een groot deel allochtonen betreft in Amsterdam Zuidoost.

Laat ik eerlijk zijn en toegeven dat ik denk dat de kansen voor God, kerk en geloof klein zijn momenteel. Dat wil alleen niet zeggen dat de kansen verwaarloosbaar zijn, en zelfs niet dat er weinig kansen zijn. Maar de opening is een smalle in mijn beleving. Dat heeft te maken met onze historie en met de scepsis die volgens mij vrij diep in onze cultuur zit als Nederlanders. Het heeft ook te maken met wat nodig is om werkelijk weer relevant te zijn als kerken in een seculiere samenleving. Daar is meer voor nodig dan een face-lift of wat culturele botox in onze kerkelijke hangwangen. Vitaliteit komt van binnenuit en kerken moeten willen trainen, en bereid zijn om hun leefstijl drastisch te veranderen. Daar is dus ook meer voor nodig dan een lesje Mary Poppins, hoe belangrijk ik dit punt ook vindt, getuige mijn ‘dwaze blog’ hiervoor.

Als ik mijn gedachten hier onder woorden breng doe ik dat vanuit de context van Amsterdam, zo je wilt: de Randstad. lees meer…